ארכיון בר-כוכבא

האתר שלפניך עוסק במחקר של אלפי תעודות, כלים ומטבעות, שכולם יחד מהווים את ארכיון בר כוכבא. הוא נועד להציג פירות נבחרים ראשונים ממחקר של אלפי חרוטות בעברית ובמואבית ששרדו על לוחיות מתכת, כלי בית, נשק ומטבעות כסף וארד. הם יוצרים את מה שהגדרנו כ"ארכיון המלחמה" הלא ידוע עד כה של שמעון נשיא ישראל הוא שמעון בר כוכבא, שנשמר במערכת המסתור של משנהו, הלל בן גריס בעיר נחושת. 

המכלול נתגלה באמצע שנות ה-40 של המאה ה-20 ע"י משפחה שנכנסה באקראי למבוא מערכת המסתור מתחת לבתיה בכפר הנמצא בשולי השפלה המערבית של הרי חברון. אחרי מלחמת ששת הימים (1967) הציעו אנשיה את שאריתו לבן משפחת ידידיה מקבוץ נגבה, הארכיאולוג ד"ר יצחק אשל, נאמן עתיקות משנת 1966, שרכש אותו כחוק בשנים 1969/1770. 

רכישת הארכיון דווחה כנדרש בחוק לאגף ולרשות העתיקות, משנת 1969 ואילך. בעקבות בקשה של אנשי רשות העתיקות בשנת 2005, החל ד"ר אשל להוביל את חקירת החרוטות והמטבעות, של מה שהלך ונחשף לעיניו כארכיון האירועים ממלחמת בר כוכבא. מדובר בארכיון היסטורי יחידי הידוע עד כה מארץ ישראל שהיקף כותריו עולה כמה מונים על 975 כותרי 'הספריה הקומראנית' של בני צדוק, ששרדה ב-11 מערות הגניזה מול קומראן. כפי שניתן לראות מהמחקרים הנבחרים, שיוצגו בהדרגה באתר, מדובר במידע עלום על תקופה מכוננת בתולדות ישראל בארצו. אלפי החרוטות שרדו על מגילות ולוחיות מתכת, רובן נחושת וארד ומיעוטן מוכספות ומוזהבות. 

את רובן חרטו חרטים מיומנים עבור השלטון ובעלי הסמכות שהכתיבו להם את התוכן, ולעיתים גם בידי בעלי הסמכות עצמם, כשהחריטה נעשית בחרטים ממתכת קשה. מכלול המטבעות כולל את שרידי ההפקה של מיטבעות בני משפחות נכשאת/נחישת/גריס, מומחים ביציקות כסף וארד. הם יצקו אסימונים, עליהם טבעו סדרות של מטבעות ע"י רושמות שסיפקו הרשויות השונות. החל בתקופה הפרסית (מאה 4 לפסה"נ), המשך בהלניסטית, בחשמונאית, בהרודיאנית וברומאית עד המרד הגדול ברומאים/'מלחמת חורבן המקדש' (66 – 70 לספירה), מלחמת בר כוכבא (132 – 136 לספירה) עד לקיסר הרומאי לוקיוס ורוס (161 – 169 לספירה). 

המחקר שנמשך משנת 2005, הובא לידיעת מובילי חקירת התקופה בכל מוסדות המחקר בישראל וגם בחו"ל. תוכנית מבוקרת של פרסומים פומביים החלה בהצגה ראשונית על קיום הארכיון וחקירתו, שנעשו השנה דרך כמה עיתונים נבחרים וערוצי תקשורת. הצגת כמה מפירות החקירה באתר זה, היא שלב מקדים להוצאת סדרת כרכים על הממצאים וחקירתם (4 כרכים ראשונים) ותרגומם למגוון שפות.

זכויות יוצרים – לתשומת לב הגולשים באתר. האתר הנוכחי והמידע שהוצג בו, כבכל יתר פרסומי המחקר, הנם בבעלותם המוחלטת של בעלי הארכיון וחלות עליהם הוראות חוק זכויות יוצרים התשס"ח (2007). חל איסור להעתיק או לצלם מידע מתוך האתר, להשתמש בו או להפיץ אותו בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מבעליו החוקיים, ד"ר יצחק אשל ורו"ח משה פרג ממיתר. העובר על כך צפוי לתביעה על הפרת זכויות יוצרים.

תגובות ענייניות על תוכן המחקרים באתר ניתן לשלוח למייל להלן.